Holdstart: 7. august (optaget) 9. oktober

Trailerkørekort. B/E den 6. juni og 15 august